Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

UBND xã Ba Vì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện CCHC 6 tháng đầu năm 2024

05/07/2024 14:01    24

Quang cảnh Hội nghị

Sáng ngày 04/7/2024 UBND xã Ba Vì tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Xây, Phó Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Văn Kin, Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã cùng tham dự.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Bá Tài, công chức Văn phòng – Thống kê thông qua Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại Hội nghị cũng đã chỉ ra được những mặt đạt được của công tác CCHC trong 6 tháng đầu năm 2024 đó là:

Thực hiện Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024; Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Ba Tơ về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 của huyện Ba Tơ; UBND xã đã ban hành Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024, đồng thời đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, điều hành công tác CCHC năm 2024; tổ chức Hội nghị đánh giá công tác CCHC và công tác dân vận chính quyền năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Đã đăng ký 02 giải pháp, sáng kiến thuộc lĩnh vực cải cách hành chính và chuyển đổi số về UBND huyện.

Trong 6 tháng đầu, tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã đã tiếp nhận 921 hồ sơ (từ ngày 15/12/2023 - 09/6/2024), trong đó: Tiếp nhận trực tuyến là 903 hồ sơ, trực tiếp là 10 hồ sơ, từ kỳ trước chuyển qua là 08 hồ sơ.

Kết quả giải quyết:

- Đã giải quyết: 915 hồ sơ         

+ Trước hạn, đúng hạn: 915 hồ sơ                 

+ Trễ hạn: 00 hồ sơ                   

- Đang giải quyết: 04 hồ sơ (trong thời hạn giải quyết)

- Hồ sơ đã rút: 02 hồ sơ.

Trong năm 2024 UBND huyện phân bổ cho xã Ba Vì 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) để mua sắm trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa xã theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Hiện nay UBND xã đã trang bị các trang thiết bị cần thiết để phục vụ tại Bộ phận Một cửa gồm: các phần mềm, 01 máy bốc số tự động, 05 máy tính bảng để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong qua trình giải quyết thủ tục hành chính của công chức chuyên môn tại Bộ phận Một cửa xã.

Tiến độ triển khai và kết quả giải ngân 6 tháng đầu năm 2024: Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 4.803,250 triệu đồng (trong đó, năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 là 3.244,250 triệu đồng), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 3.789,877 triệu đồng, đạt 78,9% kế hoạch vốn giao

Triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đạt 99,67% (có 03 hồ sơ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc chưa được số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, do cơ quan trả kết quả là cấp tỉnh chưa số hóa); chứng thực bản sao điện tử 111 hồ sơ. 100% TTHC được giải quyết tại Bộ phận Một cửa đều được cập nhật lên phần Mềm một cửa điện tử tỉnh phiên bản 2.0

- Tổng số hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến một phần là 851 hồ sơ, trong đó 849 hồ sơ trực tuyến; 02 hồ sơ tiếp nhận tại nơi giải quyết TTHC (01 hồ sơ công dân rút, vì lý do thiếu hồ sơ cần bổ sung).

- Tổng số hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 54 hồ sơ (100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến)

- Thanh toán trực tuyến đạt 100%;

- Trong 6 tháng đầu năm có 872 hồ sơ phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến

Trong 6 tháng đầu năm (15/12/2023-09/6/2024) có 565 lượt đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Phạm Văn Tìn, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã phát biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận thẳng thắn, đa số các ý kiến tham luận bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại trong công tác CCHC như trong Báo cáo đã nhận định, đánh giá; các ý kiến tham luận cũng đã nêu ra những khó khăn, hạn chế, đồng thời phân tích cụ thể những nguyên nhân và nêu lên những kiến nghị, đề xuất, đưa ra các giải pháp thiết thực để khắc phục và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị đồng chí Lê Văn Thảo, Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các cơ quan đơn vị có liên quan và toàn thể cán bộ, công chức xã chủ động tham mưu UBND xã các nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 về việc ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024. Trong đó, tập trung Tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã về quy trình và cách nộp hồ sơ giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến và thực hiện nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu thực hiện dịch vụ công đối với lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định về trình tự, quy trình xử lý hồ sơ giải quyết hồ sơ và đảm bảo hồ sơ trả trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Tiếp tục duy trì công tác phối hợp với Tổ tuyên truyền Dịch vụ công tại Bộ phận Một cửa xã để đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp hướng dẫn nhân dân đăng ký thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính,… đẩy mạnh thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử; tăng cường thực hiện việc khai thác, tái sử dụng lại kết quả số hóa. Triển khai thực hiện việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Công văn số 2276/UBND-KSTTHC ngày 20/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đạt 100% (theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ).

Bá Tài