Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ BA VÌ KHÓA XII TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 (Kỳ họp chuyên đề)

27/06/2024 10:09    23

Quang cảnh Kỳ họp

Sáng ngày 24/6/2024 tại Hội trường xã Ba Vì diễn ra kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Về dự kỳ họp có 19/21 vị đại biểu HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được triệu tập tham dự; cùng toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, các đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng thôn 06 thôn, các cơ quan, đơn vị Trường học, Trạm y tế, Công an, Quân sự, Kiểm lâm địa bàn xã cùng tham gia.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phạm thị Trực, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: Căn cứ các quy định của Luật và tình hình, yêu cầu thực tiễn của xã; trên cơ sở thống nhất với UBND xã Thường trực HĐND xã quyết định triệu tập kỳ họp thứ 13 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng, cấp thiết của xã gồm 02 vấn đề lớn sau: Một là, HĐND xã xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Hai là,  HĐND xã sẽ xem về kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới xem xét bổ sung, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là những nội dung quan trọng, được cử tri và Nhân dân quan tâm; do đó, đại biểu HĐND xã cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ các nội dung, đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh và quyết nghị về chủ trương để UBND xã tổ chức triễn khai theo lộ trình.  

Đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, được sự phân công của lãnh đạo UBND xã, bà Nguyễn Thị Hồng Nghi, công chức Tài chính – Kế toán xã đã thông qua các Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND xã; kỳ họp đã thống nhất biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả, 100% đại biểu tham dự kỳ họp thống nhất thông qua.

Những quyết định tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) lần này là rất quan trọng, đã đáp ứng theo nguyện vọng chính đáng mà lâu nay cử tri đề xuất kiến nghị; cơ sở hạ tầng địa phương ngày càng được đảm bảo, khang trang; góp phần phát kinh tế - xã hội  năm 2024 ở địa phương và định hướng trong thời gian tới, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra trong giai đoạn 2020-2025.   

Phạm Văn Vin