Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 18 khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22/05/2024 07:19    52

Sáng ngày 10/5/2024, Đảng bộ xã Ba Vì tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 18 khóa XIX. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Trinh, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã (Huyện ủy viên phụ trách địa bàn); đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Hội nghị đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đã triển khai Kế hoạch, Quyết định Giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ, Kế hoạch số 176-KH/HU và Quyết định số 2357-QĐ/HU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ về việc giám sát đối với Đảng ủy thị trấn Ba Tơ, Đảng ủy xã Ba Vì và Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Ba Tơ; thông qua Tờ trình về việc đề nghị Đảng ủy xã Ba Vì Quyết định chỉ định Chi ủy chi bộ Quân sự xã Ba Vì, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thông qua Hồ sơ chuyển đảng viên chính thức đối với 04 đảng viên dự bị. Sau khi xem xét, thảo luận các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhất trí cao và biểu quyết 100% chuyển 04 Hồ sơ đảng viên dự bị cho cấp ủy cấp trên xem xét, quyết định chuyển chính thức theo thẩm quyền.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã đã quán triệt các nội dung liên quan đến Kế hoạch số 176-KH/HU và Quyết định số 2357-QĐ/HU ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Tơ về việc giám sát đối với Đảng ủy thị trấn Ba Tơ, Đảng ủy xã Ba Vì và Chi bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. Giao cán bộ Tổ chức - Văn phòng Đảng ủy và các bộ phận liên quan tổng hợp số liệu, hoàn chỉnh báo cáo để gửi về Ban Thường vụ Huyện ủy, Đoàn kiểm tra Huyện ủy đảm theo đúng thời gian quy định.

Văn Tâm