Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

Đảng ủy xã Ba Vì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

09/07/2024 15:22    23

Đại biểu dự Hội nghị

Sáng ngày 05/7/2024, Đảng ủy xã Ba Vì tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; lãnh đạo Mặt trận các Hội, đoàn thể xã; cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và các Hội đặc thù xã; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và các đồng chí Trưởng thôn 6 thôn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Văn Kin, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND xã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Trong 06 tháng đầu năm 2024, là thời gian tiếp tục thực hiện năm thứ 4 Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Về công tác Đảng

Đã tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực các Nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy,… tổ chức quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2024:  “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính nhà nước nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính hiệu quả quản trị và hành chính công năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” có 100% cán bộ, công chức tham gia. Triển khai cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng ren luyện năm 2024. Triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, cấp uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 -2026; 2025 - 2030, 2026 - 2031; định hướng, đề xuất sắp xếp một số vị trí cán bộ, công chức theo thẩm quyền. Giới thiệu quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp đảng 03 quần chúng; xét hồ sơ kết nạp đảng viên 08 quần chúng; xét hồ sơ chuyển đảng viên chính thức 07 đồng chí, đảng viên kết nạp mới 04 đồng chí và giới thiệu 10 đồng chí cán bộ đảng viên tham gia học lớp sơ cấp lý luận chính trị tại huyện.

* Về lĩnh vực kinh tế

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt: 47,82 tỷ đồng, đạt 50,17%, so với NQ HĐND xã (NQ 95,32 tỷ đồng/năm). Trong đó: Nông – lâm nghiệp: 26,34 tỷ đồng; Thương mại và dịch vụ: 21,48 tỷ đồng.

Các đại biểu cơ bản hoàn toàn thống nhất với dự thảo báo cáo mà chủ trì đã nêu tại Hội nghị và đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được thời gian qua, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2024

Đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã tiếp thu những ý kiến đóng góp các đồng chí đại biểu dự hội nghị. Trong 6 tháng cuối năm 2024, Đảng bộ xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và quần chúng Nhân dân gắn với nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu sắc trong đảng viên về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2024 của Đảng bộ đề ra và phấn đấu về đích nông thôn mới theo kế hoạch.

Văn Tâm