Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 176/BC-UBND BC Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 06-07-2022
2 76/BC-UBND BC Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2022 31-03-2022
3 40/BC-UBND Về việc xử lý hủy dự toán, chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2021 sang năm 2022 17-02-2022
4 08/QĐ-UBND Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của xã Ba Vì 11-01-2022