Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

1. Đồng chí Phạm Văn Bô Rin, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Chủ tịch UBMQTQ Việt Nam xã

2. Đồng chí Phạm Văn Cang, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã