Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Cấp thực hiện
1 Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký nơi thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực hộ tịch Liên thông cấp xã - cấp huyện
2 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Toàn trình Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực Chứng thực Cấp xã
3 Thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo Cấp xã
4 Cấp giấy phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường do UBND cấp xã quản lý TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực môi trường Cấp xã
5 Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa Cấp xã
6 Thẩm định phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa Liên thông cấp xã - cấp huyện
7 Chấm dứt chăm sóc thay thế cho trẻ em TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực trẻ em Liên thông cấp xã - cấp huyện
8 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc đối tượng gây tổn hại cho trẻ em TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực trẻ em Liên thông cấp xã - cấp huyện
9 Xác định lại diện tích đất ở TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh Vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
10 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh Vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
11 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh Vực đất đai Cấp liên thông xã - huyện - tỉnh
12 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh Vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
13 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh Vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
14 Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh Vực đất đai Liên thông cấp xã - cấp huyện
15 Lựa chọn dự án, kế hoạch phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực việc làm Cấp xã
16 Hỗ trợ dự án, phương án phát triển sản xuất cộng đồng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực việc làm Cấp xã
17 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn TTHC chưa cung cấp DVCTT Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
18 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Một phần Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Liên thông cấp xã - cấp huyện
19 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Một phần Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã
20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp xã Một phần Ủy ban nhân dân xã Ba Vì Lĩnh vực Bảo trợ xã hội Cấp xã