Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

 

 

I. LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

                                                      1. Bà Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

 

                                                      2. Bà Phạm Thị Xây, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã

 

II. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

1. Bà Phạm Thị Sưa, Chủ tịch Hội LHPN xã -Trưởng ban kinh tế - xã hội; 

 

2. Ông Phạm Văn Dung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã - Phó Trưởng ban kinh tế - xã hội;

 

3. Ông Phạm Văn Bô Rin, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Trưởng ban Pháp chế;

 

4. Bà Mai Thị Anh, Trưởng Trạm Y tế xã, Phó Trưởng ban Pháp chế.

 

III. 21 VỊ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

1. Tổ đại biểu HĐND thôn Nước Xuyên

 

- Bà Phạm Thị Siêu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

 

- Bà Phạm Thị Xây, Phó Chủ tịch HĐND xã

 

- Ông Phạm Văn Dung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

 

- Ông Phạm Văn Hằng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nước Xuyên

 

2. Tổ đại biểu HĐND thôn Mang Đen

 

- Bà Phạm Thị Trực, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

 

- Ông Lê Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Bà Hồ Thị Thanh, Hiệu trưởng trường Mầm non Ba Vì

 

- Ông Phạm Văn Tìn, Trưởng thôn Mang Đen

 

3. Tổ đại biểu HĐND thôn Nước Ui

 

- Ông Lê Hữu Trinh, Chủ tịch UBND xã

 

- Bà Phạm Thị Sưa, Chủ tịch Hội LHPN xã

 

- Ông Phạm Văn Thái, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận thôn Nước Ui

 

4. Tổ đại biểu HĐND thôn Gò Năng

 

- Ông Phạm Văn Kin, Phó Chủ tịch UBND xã

 

- Ông Phạm Văn Bô Rin, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã

 

- Ông Phạm Văn Tiệp, Trưởng thôn Gò Năng

 

5. Tổ đại biểu HĐND thôn Gò Vành

 

- Ông Phạm Văn Vin, Phó Chỉ huy trưởng BCHQS xã

 

- Ông Phạm Văn Bành, Trưởng thôn Gò Vành

 

- Ông Phạm Văn Bút, Nhân dân thôn Gò Vành

 

6. Tổ đại biểu HĐND thô Giá Vực

 

- Ông Đinh Trung Liên, Trưởng Công an xã

 

- Bà Mai Thị Anh, Trưởng Trạm Y tế xã

 

- Bà Nguyễn Thị Hường, Nhân viên Trạm Y tế xã

 

- Ông Trần Văn Nga, Chi hội trưởng CCB thôn Giá Vực.