Truy cập nội dung luôn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND Xã Ba Vì

Huyện Ba Tơ

Tỉnh Quảng Ngãi

                                                                                        I. HỘI NÔNG DÂN XÃ

                                                   Đồng chí Phạm Văn Lấy, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân xã

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Đồng chí Trần Một, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã

                                                                                           

 

 

                                                                                II. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ XÃ

                                                           Đồng chí Phạm Thị Sưa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

 

                                                     Đồng chí Phạm Thị Vương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

 

                                                                                                 

                                                                                 III. HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ

                                                          Đồng chí Phạm Văn Dung, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

 

                                                               

 

 

 

                                                          Đồng chí Đặng Anh Nhân, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã

 

 

                                                           IV. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH XÃ

                                                  

                                                       Đồng chí Phạm Thị Thu Hợi, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã